Teremakusztika

Nem csak a koncerttermekben van szükségünk jó hangelnyelésre, hanem:
műhelyekben, irodákban, iskolákban, szállodákban és egészségügyi-, ipari-, lakó-, sport- és szabadidős épületekben …


http://www.internoise2005.org.br/ A Saint-Gobain az Inter-Noise 2005 hivatalos partnere .2005. augusztus 6-10., Rio de Janeiro
ForumAcusticum weblap A Saint-Gobain a Budapesten megrendezésre kerülő ForumAcusticum 2005 hivatalos partnere.2005. augusztus 29. – szeptember 2.

 

“Csak azt tudjuk megtanulni, amit hallunk” Beszéd és hallás

A tanulási helyzetek nagy részénél a beszédnek jut a főszerep. A termek akusztikai minősége ezért nagymértékben meghatározza, hogy a tanítás sikeres-e vagy sem. Továbbá minden munkahely beltéri környezetének biztosítania kell, hogy az emberek mentálisan és fizikailag is egészségesnek érezzék magukat.

Lásd az általános javaslatokat az alábbiakra:

 • Egészségügy
 • Üzemek és műhelyek
 • Irodák
 • Lakóépületek
 • Éttermek és szállodák
 • Iskolák
 • Sport- és szabadidős létesítmények

Egészségügy

Egészségügy

Az egészségügyi intézmények fizikai környezetének nagy hatása van a páciens jó közérzetére és felépülésére, valamint a dolgozók munkakörülményeire. A zajt gyakran úgy említik, mint a legnyugtalanítóbb környezeti tényezőt. Ez egy kissé meglepő lehet, mivel az egészségügyi intézmények általában zsúfoltak emberekkel és sok zajos berendezéssel. A páciensek nyugtalanok betegségük miatt és zavarja őket a tény, hogy idegen környezetben vannak. A dolgozókat sürgeti az idő és fontos, hogy minden pillanatban teljes odafigyeléssel tudjanak dolgozni. A kórházakban lévő számos zajos hangforrás lehet: a beszéd, a páciensek hangja, a beltéri tevékenység (lépések, ajtócsapódás, éthordó kocsik és ágykerekek zaja, stb.), elektromos kommunikációs eszközök (telefonok, TV, rádió, személyi hívó…), vészjelzők, műszaki berendezések zaja, közlekedés zaja…

Üzemek és műhelyek

Üzemek és műhelyek

Van néhány szabály az üzemek és műhelyek akusztikai környezetével kapcsolatban. Ezekben az épületekben a legfőbb szempont az, hogy megvédjék a dolgozókat a halláskárosodástól, a megengedett legmagasabb hangszint beszabályozásával. Ezt követően minden vállalatnak a maga feladata eldönteni, hogy mennyire tartja szem előtt a munkások jó-közérzetét és fizikai környezetüket. A munkakörnyezet fő zajtényezői a balesetekkel és a munkahatékonysággal kapcsolatosak. A balesetek a figyelmeztető jelzés vételének lehetőségétől függhetnek és valamilyen mértékben az egyéb hangjelzésektől, mint például a gép szokatlan hangja, stb. Általában megállapítható, hogy a termelékenység nő, ha a műhelyek zaját csökkentik. Ennek számos magyarázata lehet: a zaj fárasztó, és könnyebb koncentrálni a munkára jó akusztikai körülmények között.

Már annak tudata is, hogy a vállalat törődik a fizikai környezettel és a dolgozók jó közérzetével, fontos lehet.

Irodák

Irodák

Korábban a “munkakörnyezet” kifejezés főként az üzemek munkakörnyezetére vonatkozott, továbbá a fizikai sérülés veszélyére, mint például a munka közbeni kényelmetlen testtartás, veszélyes anyagok kisugárzása, halláskárosodás, stb. Az ezzel kapcsolatos intézkedések eredményesek voltak. Most már az irodai dolgozók nagy része is küzd ezzel a problémával. Ezek az emberek legtöbb idejüket egy épületben, vagy utazással töltik. A “munkakörnyezet” kifejezés tágabb értelmet nyert. Annak fontossága, hogy a munkakörnyezetet alakítsuk az emberekhez, minthogy ennek ellenkezőjét tennénk, egyértelmű. Természetesen, nehéz mennyiségben kifejezni a nem megfelelő munkakörnyezet következményeit. De többé nincs kétség afelől, hogy a munkakörnyezet javítása nagyobb hatékonyságot és ezáltal nagyobb üzleti profitot eredményez. Az irodák környezeti tényezői közül szinte mindig a zajt említik meg a legzavaróbb tényezőként. Az irodai gépek ma már csendesebbek, mint 10-20 évvel ezelőtt, de mivel a gépek száma nagymértékben szaporodott, az általános zajszint szinte ugyanakkora maradt. Az irodákban megtalálható egyéb fontos zajforrások az emberi tevékenységhez kapcsolódnak (megbeszélések – közvetlenül, vagy telefonon keresztül, lépések, ajtócsapódások), vagy az épületi szerelvények zaja, vagy a kintről beáramló zaj (közlekedési zaj, szomszédos üzemek zaja, stb.)

Lakóépületek

Lakóépületek

A lakóépületek közös helyiségeibe tartoznak a folyosók és lépcsőházak. Ezek azok a területek, amelyek a törvények, rendeletek szövegében benne foglaltatnak. De lehetnek néha más területek is, amelyeket figyelembe kell venni: tárgyalótermek vagy közösségi helyiségek, mosodák és egyéb munkaterek stb.

Éttermek és szállodák

Éttermek és szállodák

A vendégek szempontjából az ilyen használatú helyiségeket három csoportba sorolhatjuk: köztermek, hálószobák és forgalmas terek. A békés és csendes környezet alapvető fontosságú, ugyanúgy mint a visszavonultság. Az akusztikai környezet egyik maghatározója az utózengési idő, pl. egy átlagos hazai hálószobában. Az utózengési idő az ilyen helyiségekben 0.5 másodperc körül van. Néhány egyéb helyiséget is figyelembe kell venni, nevezetesen a konyhát és egyéb munkatereket. Ezeknél a helyiségeknél a fő szempont a munkakörnyezet tekintetében a zaj átáramlása a szomszédos helyiségekbe.

Iskolák

Iskolák

Az iskola a tanítás, tanulmányozás és tanulás helye. Ez is egy zajos hely, számos tevékenységgel. Gyakran nem egészen elégíthető ki a csendes környezeten belül a beszédérthetőség és koncentrálás igénye. Az osztálytermet akusztikailag úgy kell kialakítani, hogy jó hallgatási és beszéd feltételeket biztosítsunk. Folyosókon és közös helyiségekben – amelyeket gyakran társas tevékenységekre, sőt tanulásra is használnak – nagy szükség van a zaj elnyelésére.

Sport- és szabadidős létesítmények

Sport- és szabadidős létesítmények

Sportolásra vagy szabadidős tevékenységre használatos helyiségekben gyakran nagy hangerő alakul ki és intenzív emberi tevékenység folyik. Akusztikai szempontból ez magas zajszinthez és rossz beszédérthetőséghez vezet. Az ilyen típusú helyiségekben gyakran akusztikai tanulmányt kell készíteni, hogy meghatározhassuk a megfelelő akusztikai kialakítást.

Lásd a részletes javaslatokat az alábbiakra:

 • Étkezdék és kávézók
 • Templom és kegyhelyek
 • Mozik
 • Osztálytermek
 • Tiszta terek
 • Folyosók
 • Diszkók és night-clubok
 • Vizsgálati helyiségek
 • Tornatermek és stadionok
 • Jégpályák
 • Konyhák
 • Könyvtárak
 • Előcsarnokok
 • Tárgyalótermek

 • Többfunkciós helyiségek
 • Múzeumok és kiállítások
 • Zenei előadótermek
 • Irodák
 • Nyitott terű irodák
 • Színházak
 • Játszótermek
 • Közös helyiségek
 • Éttermek és bárok
 • Bemutatótermek
 • Dolgozók irodái
 • Lépcsőházak
 • Uszodák
 • Műhelyek

 

Étkezdék és kávézók

Étkezdék és kávézók

A tipikus zajforrások (tányérok, edények, tálcák csörömpölése, zajos gépek, stb.) egy étkezdében vagy büfében nagyon megzavarják a beszéd kommunikációt.

A rövid utózengési idő nem csak azt jelenti, hogy a zajszint csökken, hanem hogyha az ember csendesebben is beszél, akkor is hallható lesz a társalgás résztvevői számára. Ennélfogva az általános zajszint csökkentése nagyobb mértékű, mint azt az egyszerű számításokból következtetni lehet.

Javaslat

Tr = 0,4-0,8 s egészen V = 250 m3-ig,

Csökkenő térfogatnál a Tr csökken.

A nagyobb térfogatoknál tanulmányt szükséges készíteni.

Egy étkezdében a hangelnyelési beépítés szükségessége függ többek között, a terem alakjától és a bútorok fajtájától, testsűrűségétől. A terem alakjától függetlenül jó hangelnyelő anyagot javaslunk a mennyezet burkolására. Gyakran hasznos lehet, ha legalább egy vagy két falat hangelnyelő fal panelekkel egészítünk ki. Nagy étkezdékben szükséges lehet a térfogat szétválasztása hangelnyelő felületek alkalmazásával.

Templomok és kegyhelyek

Templomok és kegyhelyek

Templomokban és a hozzá hasonló épületekben az akusztikai tervezés problémája az, hogy a beszédérthetőséggel és a zenei előadásokkal szembeni elvárás szinte egyformán fontos. Körültekintően kell vizsgálni a visszaverő és elnyelő felületeket és úgy alkalmazni őket, hogy a hasznos visszaverődéseket kiemelje, és csillapítsa a zavaró visszaverődéseket. Gyakran előfordul a templomokban az egyenetlen hangterjedés, például visszhangok vagy hangfókuszálás a gömbfelületek miatt. Néhány ilyen probléma elkerülhető hangelnyelő anyagok használatával.

Javaslat

Templomok és egyéb olyan termek teremakusztikáját, ahol emberek gyűlnek össze gyűlésekre, szakértővel kell megterveztetni.

Mozik

Mozik

Mivel mindig használják a hangosító rendszereket, ezért általánosan fontos, hogy az utózengési időt minél jobban lerövidítsék, figyelembe véve a használt hangosító rendszert. A hangszóró által kibocsátott hang tartalmazza mindazokat a teremakusztikai tulajdonságokat, amelyek összhangban vannak a bemutatott képpel. A cél az, hogy ezeket a hangokat a hallgatóhoz továbbítsuk torzítás nélkül, amelyet a moziterem akusztikai tulajdonságai határoznak meg.

Javaslatok

Mozikhoz akusztikai tervezés szükséges.

Gyakran indokolt a mennyezetek és falak burkolása hatékony hangelnyelő anyagokkal. Ez vonatkozik a forgalmazott PA rendszerekre is. Régi moziknál, ahol a hangszórók a vetítővászon mögött kerülnek elhelyezésre, a mennyezet és az oldalfalak egy része lehet visszaverő felület.

Osztálytermek

Osztálytermek

Osztálytermekben a lehető legjobb hallgatási feltételek biztosítása a fő feladat, azaz a lehető legmagasabb beszédérthetőség.

A beszéd feltételeit is figyelembe kell venni. Az akusztikai megoldásokat befolyásolhatja az oktatás típusa, ami hagyományos értelemben egy tanári asztaltól való tanítás vagy tanulócsoportok oktatása.

Javaslat

Tr = 0,4 és 0,6 között V < 250 m3-re.

Általában véve a mennyezetet magas hangelnyelő képességű termékekkel kell borítani, fogyelembe véve az alacsony frekvencia elnyelést. Ha az osztályterem mélysége nagyobb 8 méternél, akkor a hátfalat kiegészítő hangelnyelő anyaggal kell borítani, hogy elkerüljük az utólagos, erős visszaverődést. Továbbá szükséges lehet az előadó feletti területet visszaverővé tenni, ami az alacsony frekvencia elnyelést biztosítja.

Tiszta terek

Tiszta terek

Üzemekben három fő célt kell figyelembe venni a zajjal kapcsolatban: a zajos területeken dolgozó embereknek elfogadható környezetet kell kialakítani. Óvjuk meg őket a halláskárosodástól. A jó munkakörnyezet feltétele a termelékenység növelésének. Segítsük elő a beszéd kommunikációt és a figyelmeztető jelek hallhatóságát. Akadályozzuk meg a zaj átáramlását a szomszédos terekbe. Ez a hangszint csökkentésén múlik a zajforrástól való távolság növelésénél. Ezeket a célokat elérhetjük a hangcsökkentő paravánfalak alkalmazásával és/vagy hangelnyelő anyagok beépítésével.

Javaslat

Tr = 0,5 s V = 250 m3-nél

Tr = 0,5-1,0 s V = 250-1000 m3 és h = 5 m.

Külön vizsgálat szükséges V > 1000 m3 vagy h > 5 m esetében.

Javasoljuk, hogy a mennyezetekre és falakra egyaránt maximális mennyiségű higiénikus hangelnyelő anyagokat építsenek be. Figyelembe kell venni a különböző hangforrások frekvencia továbbításának különböző típusait, valamint a helyi környezetvédelmet az anyag kiválasztásnál, valamint a hangelnyelő anyag kasírozásánál.

Folyosók

Folyosók

A forgalmas helyeket gyakran figyelmen kívül hagyják az akusztikai kényelem vizsgálatakor. Természetesnek tűnik, hogy nincs kimondott igény a beszédérthetőséggel kapcsolatban, és elfogadhatónak tartják a relatív magas háttérzaj szintet ezeken a területeken. Ez a gondolkodásmód gyakran teszi a forgalmas helyeket kellemetlen területekké és ami még rosszabb, a hatásos zajterjedés terévé. Egyetlen egy hangforrás a folyosón vagy a lépcsőházban is sok embert zavarhat a szomszédos termekben.

Javaslat

A padló és födém területének 2/3-án.

Ezen a területen javasoljuk megfelelő mennyiségű hangelnyelő anyag alkalmazását a rövid utózengési idő és a megfelelő hangszint biztosítása érdekében. Az elnyelési felületet növelni kell. A növelés mértékét és módját akusztikus tervezőnek kell meghatároznia.

Diszkók és night-clubok

Diszkók és night-clubok

A diszkókban és night-clubokban hallható zene hangszintje gyakran nagyon magas. A fő cél az, hogy a magas hangszintet a tánctérre korlátozzuk és a terem többi részében csökkentsük, hogy lehetővé tegyük a beszélgetéseket. Ennek feltétele a megfelelő hangelnyelő felületek kialakítása.

Javaslat

A diszkóknál és night-cluboknál akusztikai vizsgálat szükséges.

Vizsgáló helyiségek

Vizsgáló helyiségek

Egy kórház zajos környezete hatással van a személyzetre és a páciensekre egyaránt. A vizsgáló helyiséget úgy kell kialakítani, hogy olyan csendes és békés – otthonos – legyen, amennyire csak lehet.

A rövid utózengési idő közvetve javítja a termek közötti hangszigetelést.

Javaslat

Tr = 0,5 s

A rövid utózengési idő növeli a kényelemérzetet és megkönnyíti a kommunikációt. Ezáltal a páciens nyugodtabbnak érzi magát és a személyzet munkakörülményei is javulnak.

Tornatermek és stadionok

Tornatermek és stadionok

Az utózengési időnek minél rövidebbnek kell lennie, hogy csillapítsuk a zajt és elősegítsük a kommunikációt. A kemény, párhuzamos felületek közötti visszhangot is figyelembe kell venni.

Javaslat

Tr = 0,5 s V < 250 m3-nél.

Tr = 0,5-1,0 V = 250 – 1000 m3 között.

Külön vizsgálat szükséges a V > 1000 m3 tereknél.

Javasoljuk, hogy a mennyezetre és a falak egy részére is magas hangelnyelésű anyagokat építsenek be.

Műjégpályák

Műjégpályák

Az utózengési időnek minél rövidebbnek kell lennie, hogy csillapítsuk a zajt és elősegítsük a kommunikációt. A kemény, párhuzamos felületek közötti visszhangot is figyelembe kell venni.

Javaslat

Akusztikai vizsgálatot kell tartani a műjégpályák esetében.

Javasoljuk, hogy a mennyezetre magas hangelnyelésű anyagokat építsenek be. A felületi visszhangot és hangfókuszálást okozó felületeket hatékony hangelnyelő anyagokkal kell ellátni.

Konyhák

Konyhák

A konyhák zajos területek, ahol szükség van a zaj nagymértékű fékezésére és a távolság növelésével történő maximális hangszint csökkentésre.

Javaslat

Tr = 0,6-0,8 s V = 250 m3-ig,

Csökkenő térfogatnál csökken a Tr.

Nagyobb térfogatnál külön vizsgálat szükséges.

Javaslatunk, hogy nagy konyháknál maximális mennyiségű higiénikus hangelnyelő anyagot építsenek be a mennyezetekre és falakra egyaránt. A lefedés módja változhat abból a célból, hogy a hangforrások minél több változatát beboríthassuk.

Könyvtárak

Könyvtárak

Minden erőfeszítést meg kell tenni, hogy csendes környezetet biztosítsunk, ami elengedhetetlen az olvasáshoz és a tanulmányozáshoz. A rövid utózengési idő növeli a kényelemérzetet és megkönnyíti a koncentrációt a zavaró zaj hangszintjének csökkentése által.

Javaslat

Tr = 0,4-06 s V = 250 m3-ig.

Tr = 0,6-1,0 V = 250 – 1000 m3 között és h = 4 m-nél. V = 1000 m3-nél nagyobb térfogat, vagy 4 m-nél nagyobb magasság esetében külön vizsgálat szükséges.

Javasoljuk, hogy kiváló hangelnyelési képességű anyaggal borítsuk be a mennyezet teljes felületét.

Előcsarnokok, társalgók

Előcsarnokok, társalgók

Az előcsarnok egyfajta többfunkciós helyiség: az emberek ide jönnek beszélgetni, olvasni, kártyázni, televíziót nézni vagy egyszerűen kikapcsolódni. Két fontos szempontot kell figyelembe venni: a beszédérthetőség elősegítését és a rádióból, televízióból, ill. külső zajforrásokból (közlekedés és a folyóson végzett tevékenységek, stb.) áramló zaj csillapítását. A cél az, hogy otthonos környezetet teremtsünk meg.

Javaslat

Tr = 0,5 s

A 0,5 másodperces utózengési idő nagyjából megfelel egy normál nappali utózengési idejének. A kiegészítő hangelnyelési anyag mennyisége függ a helyiség térfogatától és alakjától, valamint a bútorzattól, függönyök, textíliák és szőnyegek mennyiségétől.

Tárgyalótermek

Tárgyalótermek

A mérettől és funkciójuktól függően különböző akusztikai szempontokat kell figyelembe venni. Általában véve elvárás a jó beszédérthetőség és beszéd előadási körülmények.

Javaslat

Tr = 0,5 s V = 100 m3-nél

Tr = 0,5-0,8 s V = 100-250 m3-nél,

Csökkenő térfogatnál csökken a Tr.

Külön kell vizsgálni a V = 250 m3-nél.

Tárgyalótermeknél az első szempont, hogy van-e a beszéd továbbítására alkalmas hangszóró berendezés. Az alábbi javaslatoknál nincs beszéd továbbítását megerősítő berendezés: kisebb termeknél – kisebb mint 100 m3 – javasoljuk, hogy magas hangelnyelési képességű anyagot építsenek be a mennyezet teljes felületén. Közepes méretű termeknél ugyanilyen típusú mennyezet szükséges, de szükséges lehet visszaverő felület alkalmazására az előadó és a hallgatók között, hogy kiemelje a hasznos visszaverődéseket. Nagy termekben kiegészítő visszaverő felületre lehet szükség az előadó felett és az oldalfalakon, hogy a hangot erősítse. A szakembereknek ezeket a szempontokat figyelembe kell venniük. Ha használnak hangosító-rendszereket, akkor általában rövid utózengési időt kell biztosítani, ami maximális hangelnyeléssel érhető el. Az optimális körülmények függenek a hangosító-rendszer minőségétől és hangtovábbításától, amelyeket szakembernek kell vizsgálnia.

Többfunkciós helyiségek

Többfunkciós helyiségek

A többfunkciós helyiségek az egyik legösszetettebb területek közé tartoznak akusztikai kezelés szempontjából. A különböző tevékenységek különböző akusztikai elvárásokat követelnek meg. Például a zenei előadások és a beszéd előadások igényei nem ugyanazok. Ha a zenei igényeket biztosítjuk egy többfunkciós teremben, az nagyon kényelmetlen lehet szónoklatok esetén, és fordítva. Általában a cél az, hogy valahol az egyes tevékenységek ideális feltételei között félúton állítsuk be az értékeket. Legtöbbször ez egész jól működik, de mindig van egy bizonyos kockázat, hogy a felhasználó úgy érzi, hogy az akusztikai környezet nem a legjobb az adott tevékenységhez, gyűléshez.

Javaslat

Tr 0,6 és 0,7 között V < 250 m3-nél.

Nagyobb térfogatnál külön vizsgálat szükséges.

Mivel különböző súlyos problémák adódhatnak a többfunkciós termek akusztikáját illetően, javasoljuk, hogy engedjék meg a szakértőknek, hogy a kisebb termeket is vizsgálják. A sík nézőtér, ami kiállításokhoz, vásárokhoz szükséges, a többfunkciós termeknél problémát jelent. Ez megnehezíti, hogy elegendő direkt hangot juttassunk el a nézők felé és felületi visszhangot okozhat a padló és a mennyezet között. Ezért a mennyezetet közepes vagy magas hangelnyelési képességű termékekkel kell borítani, figyelembe véve az alacsony frekvencia elnyelést. Az előadó feletti mennyezetnek, valamint a körülötte lévő oldalfalaknak visszaverőnek kell lenniük. Gyakran szükséges lehet visszaverő panelek alkalmazása, amellyel a nézőteret beboríthatjuk. A hátfalnak és az oldalfalak hátsó részének elnyelőnek vagy diffúzívnak kell lenniük, hogy ne keltsenek visszaverődést vagy visszhangokat. Ha mikrofont használnak az előadásokhoz, akkor javasolt az utózengési idő lehető legnagyobb mértékű lerövidítése, figyelembe véve a hangosító-rendszer minőségét és hangtovábbítását.

Múzeumok és kiállítótermek

Múzeumok és kiállítótermek

Minden szükséges lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy biztosítsuk a művészi munkához elengedhetetlen csendes környezetet. A rövid utózengési idő növeli a kényelemérzetet és szükség van továbbá a zavaró zaj szintjének csökkentésére.

Javaslat

Ezeknél a termeknél mindig külön vizsgálatot kell folytatni.

Javasoljuk, hogy hangelnyelő anyagokat építsenek be a mennyezet teljes területén.

Zenei előadótermek

Zenei előadótermek

Egy zenei terem akusztikai értékelése meglehetősen szubjektív. A szóban forgó zenei termekben csak gyakorlás folyik. Előadótermeknél és nagyobb gyakorlótermeknél szakértő bevonása szükséges.

Javaslat

Tr = 0,4-0,8 s (125-4000 Hz) V = 250 m3-ig. Az alacsonyabb érték gyakorló fülkékre vonatkozik.

Kisebb próbatermeknél a padló felületet, a terem magasságát, alakját és térfogatát kell körültekintően vizsgálni. Elegendő mennyiségű hangelnyelő anyagot kell beépíteni. Gyakran javasolt két egymás melletti fal borítása hangelnyelő anyaggal. A mennyezet beépítése függ a terem magasságától.

Irodák

Irodák

Az egyéni irodák privát munkaterek, amelyeket szellemi munkára használnak. Ahhoz hogy csökkentsük az irodai gépekből, beszélgetésekből, lépésekből, stb. áramló zajt és elősegítsük a koncentrációt és a mentális erőfeszítéseket, relatív rövid idejű utózengési idő szükségeltetik. Ugyanakkor a túl rövid utózengési idő azt a benyomást kelti, hogy “egy zsákban” dolgozunk. Ha több ember osztozik egy irodán, mindig ügyelni kell a hatékony zajcsökkentésre, ezáltal csökkentve a telefonhívások, beszélgetések, stb. okozta zavart. Ha sok ember dolgozik egy irodában, az iroda tervezésére és az anyagkiválasztásra figyelni kell. Az egy légterű irodákban az optimális feltétel az elfogadható szintű háttérzaj és a jel-zaj hányados között található.

Javaslat

Egyszemélyes irodák: Tr = 0,6 s. 2-5 személyes irodáknál ezt az értéket csökkenteni kell 0,4-0,5 másodpercre.

Az 5 főnél több személyes irodáknál külön vizsgálat elkészítése szükséges.

Egyszemélyes irodáknál közepes mértékű hangelnyelést javaslunk a célnak megfelelően. 2-5 személyes irodák esetében a mennyezetre kiváló hangelnyelésű anyagot javaslunk, ugyanúgy mint a munkaterületek közötti felületekre. A többszemélyes irodáknál – vagy egy légterű irodáknál – külön vizsgálat szükséges a jó munkakörülmények biztosítása érdekében. A cél ugyanakkor az, hogy a lehető legjobban csökkentsük az utózengési időt és csillapítsuk a zajt.

Nagy teres irodák

Nagy teres irodák

Általában véve az irodáknak olyan akusztikai környezettel kell rendelkezniük, amelyek elősegítik a kommunikációt és a hatékonyságot. Ha egy irodában több személy tartózkodik, a zavaró irányokat le kell zárni amennyire csak lehet. Továbbá szükség van arra, hogy a beszéd ne zavarja a szomszédokat, ami megoldható semleges háttérzajjal, mint például a szellőztető rendszer zaja. Gyakran alkalmazzák a háttérzajt (szellőztetés vagy környezeti zaj) a szükséges egyedüllét biztosításához. Ezt a módszert szakértők már régóta vizsgálják. Nagyon nehéz megítélni a beszéd, stb. okozta zaj zavaró hatását, összevetve a jelentéktelen háttérzaj fárasztó hatásaival szemben.

Javaslat

Mindig szükséges külön vizsgálat elvégzése nagy teres irodák esetében.

A nagy teres irodáknál javasoljuk a mennyezeten a maximális hangelnyelést, különösen alacsonyabb frekvenciákon. Ez azért szükséges, hogy elkerüljük a szomszédos munkaterületek tevékenységéből adódó zavarkeltő hatást.

Műtők

Műtők

A műtőkben a zaj szintje időnként emelkedhet. Habár az egyenletes zajszint általában nem jelent halláskárosodási veszélyt, de indokolt odafigyelni ezekre a zajos körülményekre. Ismeretlen gépekből áramló zaj és az operáció közbeni tevékenységek hatással vannak a páciensre, még akkor is, ha könnyű érzéstelenítő hatása alatt van. Az operáló csapat számára a beszéd érthetőség a legfontosabb feltétel. Egy hirtelen erős zaj megszakítja a figyelmet kritikus pillanatokban, stb.

Javaslat

Tr = 0,6 s

Az emberektől eltekintve nincs természetes hangelnyelő felület a műtőkben. Ezért fontos, hogy a plafont, és ha lehetséges a fal felső részét higiénikus hangelnyelő anyagokkal borítsuk.

Játszótermek

Játszótermek

A játszó gyerekek zaj keltenek – ez a játék része. Tehát a legfőbb figyelmet a játszóterem zajcsillapítására kell fordítani, anélkül hogy “halott” környezetet alakítanánk ki.

Javaslat

Tr = 0,6 s

Jó hangelnyelésű, ellenálló mennyezetet javaslunk. A rövid utózengési időre még nagyobb igény van, ha a személyzet a játszóteremben tölti a munkanapját, mintha a gyerekek szabadon játszanak benn.

Közösségi területek

Közösségi területek

Egy kórház vagy ipari épület közösségi területei főként a fogadóterek – amelyek gyakran zsúfoltak és nagyon zajosak. Itt az akusztikai környezet kialakításánál figyelembe kell venni a beszéd érthetőséget és az elvonultság érzését.

Javaslat

Tr = 0,6-0,8 s V = 250 m3-ig.

Csökkenő térfogatnál csökken a Tr.

Nagyobb térfogat esetében külön vizsgálatra van szükség.

Nagy mennyiségű, jó hangelnyelő anyag beépítését javasoljuk a mennyezetekbe.

Éttermek és bárok

Éttermek és bárok

Az éttermekben és bárokban lévő tipikus zajforrások (csörömpölő tányérok és edények) gátolják a beszéd kommunikációt. A rövid utózengési idő nemcsak a zajszint csökkentését jelenti, de azt is, hogy az emberek halkabban beszélhetnek és a beszélgetésben résztvevők így is jól hallják őket. Ugyanakkor az általános zajszint nagyobb mértékben csökken, mint azt a számítások alapján várnánk.

Javaslat

Tr = 0,6 s V = 250 m3-nél.

Nagyobb térfogatnál külön vizsgálat elvégzése szükséges. Javasoljuk, hogy jó hangelnyelő képességű anyaggal burkolják a mennyezetet.

Bemutatótermek

Bemutatótermek

Az akusztikai vizsgálatoknál főként a zajcsillapításnak van nagy szerepe. Továbbá szükséges a megfelelő beszédérthetőség, ha előadást szeretnének tartani.

Javaslat

Tr = 0,6-0,7 s egészen V = 250 m3-ig.

Tr = 0,7-1,0 s V= 205-1000 m3 között.

Javasoljuk jó hangelnyelő képességű álmennyezeti rendszer beépítését.

Személyzeti szoba

Személyzeti szoba

A személyzeti szobának csendes helynek kell lennie, ahol a dolgozók pihenhetnek kicsit.

Javaslat

Tr = 0,5-0,6 s

Az akusztikai beépítés mértéke függ a bútorzattól, textiliák, szőnyegek és egyéb hangelnyelő anyagok használatának mértékétől. Javasoljuk jó hangelnyelő képességű álmennyezeti rendszer beépítését.

Lépcsőházak

Lépcsőházak

A forgalmas helyeket gyakran figyelmen kívül hagyják az akusztikai kényelem vizsgálatakor. Természetesnek tűnik, hogy nincs kimondott igény a beszédérthetőséggel kapcsolatban, és elfogadhatónak tartják a relatív magas háttérzaj szintet ezeken a területeken. Ez a gondolkodásmód gyakran teszi a forgalmas helyeket kellemetlen területekké és ami még rosszabb, a hatásos zajterjedés terévé. Egyetlen egy hangforrás a folyosón vagy a lépcsőházban is sok embert zavarhat a szomszédos termekben.

Javaslat

A függőleges + vízszintes közlekedési felület 1/3-án.

Ezen a területen javasoljuk megfelelő mennyiségű hangelnyelő anyag alkalmazását a rövid utózengési idő és a megfelelő hangszint biztosítása érdekében. Az elnyelési felületet növelni kell. A növelés mértékét és módját akusztikus tervezőnek kell meghatároznia.

Uszodák

Uszodák

Az utózengési időnek minél rövidebbnek kell lennie, hogy csillapítsuk a zajt és elősegítsük a kommunikációt. Továbbá a figyelmeztető és segélykiáltó hangokat ki kell emelni. A kemény, párhuzamos felületek közötti visszhangot is figyelembe kell venni.

Javaslat

Tr = 0,5-1,0 s V = 1000 m3-ig,

A csökkenő térfogattal a Tr csökken. V = 1000 m3-nél nagyobb térfogatnál külön vizsgálatot kell végezni.

Javasoljuk, hogy jó hangelnyelő képességű anyagokat építsenek be a mennyezetbe és ahol lehet, a falak egy részébe. A kemény, párhuzamos felületek közötti visszhangot is figyelembe kell venni. A felhasznált termékeknek meg kell felelniük a páratartalmi körülményeknek.

Üzemek

Üzemek

Üzemekben három fő célt kell figyelembe venni a zajjal kapcsolatban: A zajos területeken dolgozó embereknek elfogadható munkakörnyezetet kell kialakítani. Óvjuk meg őket a halláskárosodástól. A jó munkakörnyezet feltétele a termelékenység növelésének. Segítsük elő a beszéd kommunikációt és a figyelmeztető jelek hallhatóságát. Akadályozzuk meg a zaj átáramlását a szomszédos területekre. Ez a hangszint csökkentésén múlik a zajforrástól való távolság növelésénél. Ezeket a célokat elérhetjük a hangcsökkentő paravánfalak alkalmazásával és/vagy hangelnyelő anyagok beépítésével.

Javaslat

Tr = 0,5 s V = 250 m3-nél

Tr = 0,5-1,0 s V = 250-1000 m3 és h = 5 m.

Külön vizsgálat szükséges V > 1000 m3 vagy h > 5 m esetében.

Javasoljuk, hogy a mennyezetekre és falakra egyaránt maximális mennyiségű jó hangelnyelő anyagokat építsenek be. Figyelembe kell venni a különböző hangforrások frekvencia függvényének különböző típusait, valamint a helyi környezetvédelmet az anyag kiválasztásnál, valamint a hangelnyelő anyag beépítésénél.