Fenntartható fejlődés

Az üveggyapot hosszútávú megoldás a szigetelésre.

Az 1987-ben a Környezet és Fejlesztési Világtalálkozón publikált Brundtland Jelentés, amit “Our Common Future” (Közös jövőnk) néven is ismerünk, az alábbi definíciót adja:

A fenntartható fejlődés olyan fejlesztéseket jelent, amelyek megfelelnek a jelen generáció igényeinek, emellett kompromisszum nélkül lehetővé teszik a jövő generáció számára a saját igényeik kielégítését.

A 3 P modell következik belőle, ami egy elég általános koncepció:

People (Emberek), Planet (Bolygó), Profit (Haszon)

amelyekhez a következő fogalmak társulnak:

Igazságos, Lakályos, Megvalósítható

Ez ezért maga után vonja a hatékony, hosszú távú fejlesztési megoldások keresését, amik ötvözik a gazdasági egyensúlyra való törekvést a környezetvédelemmel és megfelelnek a társadalmi elvárásoknak.

Az Isover megoldási javaslatai az alábbi három területet ölelik fel:

Hatékony közreműködés a környezetvédelemben.

Gazdaságosság a felhasználó és a gyártó részéről egyaránt.

Átláthatóság és párbeszéd a felhasználók és a szakemberek között, valamint a vállalat minden dolgozója között.

Hatékony közreműködés a környezetvédelemben

Erőforrás és energia megtakarítás

A Saint-Gobain Isover 1993 óta végez életciklus elemzéseket (LCA) a termékein. Ezek az elemzések, amelyek megfelelnek a nemzetközi szabványoknak (ISO 14040 sorozat), pontos információt nyújtanak az egyes termékek környezetre gyakorolt hatásairól a nyersanyag feldolgozásától a termék élettartamának végéig, beleértve a szállítást, előállítást és a felhasználást. Ezekből kitűnt, hogy az üveggyapotnak sokkal több környezetvédelmi haszna van, mint negatív hatása. Például, az Isover üveggyapot használatával 100-szor több energiát takarítunk meg, mint amennyi az előállításához szükséges. Használatával 40-szer kevesebb víz fogy, mint amennyi az előállításához szükséges. Hatására 75-ször kevesebb veszélyes hulladékot állítunk elő, mint amennyi a gyártásakor keletkezik. A tanulmányok összefoglalója 2003 szeptemberében egy nemzetközi konferencián lett közzétéve (InCLA/LCM).

http://www.lcacenter.org/InLCA-LCM03/Dereydellet-presentation.ppt

Továbbá, az üveggyapot olyan nyersanyagokból készül, amelyek nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, mint a homok és a mészkő, és az üveggyapot egyre nagyobb mennyiségben újrafelhasznált üveget (üvegtörmelék) is tartalmaz. 2003-ban az újrafelhasznált üveg a Saint-Gobain Isover által felhasznált nyersanyagok több, mint 40%-át tette ki. A Saint-Gobain Isover G+H termékek kiérdemelték a “Blue Angel” (Kék Angyal) címet.
www.blauer-engel.de

Újrahasznosítás

Az újrafelhasznált üveg azokból az üvegpalackokból származik, amiket mindannyian visszaváltunk, vagy más üvegtermékek gyártási hulladékából, mint pl. a síküveg, amiből ablak és szélvédő készül. Újrafelhasznált üveg felhasználása már önmagában nyersanyagot takarít meg, de az üveg olvasztásához alacsonyabb hőmérséklet szükséges, így csökken az energiafelhasználás és a kemence élettartama is nő. E két utóbbi előny környezetvédelmi szempontból ugyancsak hasznos. Az Isover 80%-ig kever újrafelhasznált üveget nyersanyagai közé.

Levegő minőség

A gyárakban a levegőkibocsátás ellenőrzött és megfelel a szabályozott elvárásoknak. Az előállítási folyamatot rendszeres időközönként javítják, a károsanyag kibocsátás csökkentése érdekében közvetlenül a forrásánál. Az újfajta kötőanyagok segítségével az ammóniakibocsátás jelentősen csökkent.

A termelési folyamatban történt fejlesztések segítettek a gyártósorok mellett dolgozók igénybevételének csökkentésében is. Például 1980-as és 1990-es évek között a por terhelési szint 20%-kal csökkent. Az ilyen fejlesztések segítettek a terméket beépítők porterhelésének csökkentésében is. Az 1990-es években a hozzáadott ásványolaj hatására a termék-beépítéskor a belélegezhető szálak koncentrációja 60%-kal csökkent.

Egy a Harvard Egyetem (USA) irányításával készült tanulmány szerint az üveggyapot használata javítja a városok levegőjét, jótékony élettani hatása van.

A belső levegő minőségét illetően az üveggyapot semmilyen módon nem szennyezi számot tevően a helyiségeket. A szálak kibocsátásának szintje az épületekben nagyon alacsony, értékei megegyeznek a külső légtérben mért adatokkal.

Az illékony szerves vegyületek kibocsátása, mint pl. a formaldehid, nagyon alacsony és nem jelent veszélyt az egészségre. Néhány országban független intézetek tanúsítják az Isover és a CertainTeed alacsony illékony szerves vegyület kibocsátását. A példák közé tartozik a Greenguard az Egyesült Államokban és az RTS Finnországban.

Hulladék

A hulladék mennyisége az üvegyapot életciklusának különböző állomásain csökkent.

A gyártás során keletkező gyártási hulladékot helyben újrahasznosítják.

A termékek rendkívüli módon történő összepréselése kevesebb csomagolóanyag és kevesebb raklap felhasználását eredményezi.

Az üveggyapot rugalmassága megengedi, hogy szinte az öszes maradékot felhasználjuk a lapokból és tekercsekből a beépítés során.

Bontáskor az üveggyapot újrahasznosítható, ha az ehhez szükséges feltételek biztosíthatóak.

Zajszennyezés elleni védekezés

Az ásványgyapotok természetüknél fogva hanggátló és hangelnyelő tulajdonsággal rendelkeznek. Az Isover elismert szakértelemmel fejleszt az akusztikai komfort terén, ami manapság nem csupán a kényelmet, hanem az egészségvédelmet is szem előtt tartja.

Amikor energiát szeretnénk megtakaritani, ugyanazért az árért az akusztikai kényelmet is javíthatjuk… (lásd Hangszigetelés fejezet).

Gyárak

A gyárak környezetre gyakorolt hatásait folyamatosan csökkentik. Már több, mint 30 éve a gyártás során felhasznált vizet visszaforgatják és nincs szennyvíz, ami a természetet szennyezné. A gyártási folyamatok fejlesztései a vízfogyasztás csökkenését eredményezték, továbbá néhány gyár esővizet is gyűjt.

A gyártás során keletkező gyártási hulladékot egyre gyakrabban forgatják vissza, hogy minél kisebb mennyiség kerüljön talajfeltöltésekbe. Két Isover által szabadalmaztatott folyamat szolgál a hulladék beolvasztására és az így kinyerhető üveg (Oxymelt és Zyclon) újrahasznosítására.

Gazdaságosság a felhasználó és a gyártó részéről egyaránt

Az üveggyapot egy gazdaságos termék. Az üveggyapotra fordított kiadások általában egy éven belül megtérülnek az energiaszámlákon történő megtakarításokból.

És ezek a megtakarítások folytatódnak az épület élettartamának hátralevő részében is.

Gazdasági szempontból továbbá a felhasználók más előnyöket is élveznek, mint a hangszigetelés és a tűzbiztonság.

Átláthatóság és párbeszéd

Az átláthatóság és a párbeszéd, a felhasználók és a szakemberek között is, valamint a vállalaton belül a vállalat minden dolgozója között is szükséges.

Információ

Minden környezetre és egészségre gyakorolt hatást érintő adatot Franciaországban a Fiches de Données Environnementales et Sanitaires-n gyűjtik (FDES, Környezetvédelmi és Egészségvédelmi Adatlapok). Lehetővé teszik az építészeknek és kivitelezőknek a környezetet legkevésbé károsító anyagok kiválasztását. A munka jelenleg nemzetközi irányítással azon folyik, hogy szabványosítsák ezeket az adatlapokat (ISO/TC59). Más országok – mint Japán, a Casbee rendszerrel – ugyancsak kifejlesztettek információs eszközöket a vásárlóknak.

Ugyanebből a célból a vásárló tájékoztatására, az ISOVER biztonsági adatlapokat készít már 10 éve, mégha ez törvényileg nem is előírás. Ezek az adatlapok szolgálnak az összes szükséges információval a termékek biztonságos és legkényelmesebb használatához. Ezek a nemzetközi szabvány (ISO 11014) ajánlásainak ill. Európában a 2001/58/CE irányelveknek megfelelően lettek elkészítve.

Hasonlóan, információk – világos és egyszerű piktogrammok formájában – vannak feltüntetve a csomagoláson a termékek használatának optimális feltételeiről.

Piktogrammok