Tűzbiztonság

A tűzbiztonság minden típusú szerkezetnél az egyik alapelőírás..

Alapismeretek

A tűz jelen van mindennapi tevékenységeink során, úgy mint sütésnél, főzésnél vagy a kandallóban. Ha őrizetlenül hagyjuk, komoly veszélyt jelenthet az emberi életre vagy anyagi javainkra.

Szabályozások

A tűzbiztonság minden típusú szerkezetnél az egyik alapelőírás. Ez különböző szintekre vonatkozik, egészen a szerkezeti kialakítás általános értékelésétől az egyes felhasznált termékek teljesítőképességéig. Az EEC országokban mindezen alapfeltételek az Építési Termékek Direktívában bennefoglaltatnak. A szerkezeti elemek tűzbiztonsági tulajdonságait a TŰZREAKCIÓ (termékekre) és a TŰZÁLLÓSÁG (termékekre) jellemzi.


Euro-osztály besorolások

Az Euro-osztályokat a 2000. február 8.-i Bizottsági Döntés (2000/147/EC) alapján vezették be, amely közös összehasonlítási alapot nyújt szinte minden építőanyag tűzreakciós viselkedésével kapcsolatban. Az építőanyagokat osztályokba sorolja aszerint, hogy hogyan befolyásolják a tűzgyúlékonyságot, a tűzterjedést és a füstképződést. Az üveggyapot szigetelés nem segíti az égést és a lehető legmagasabb Euro-osztály A (A1 & A2 s1d0) besorolást kapta.