Euro-osztály besorolások

Az Euro-osztályokat a 2000. február 8.-i Bizottsági Döntés (2000/147/EC) alapján vezették be, amely közös összehasonlítási alapot nyújt szinte minden építőanyag tűzreakciós viselkedésével kapcsolatban. Az építőanyagokat osztályokba sorolja aszerint, hogy hogyan befolyásolják a tűzgyúlékonyságot, a tűzterjedést és a füstképződést. Az üveggyapot szigetelés nem segíti az égést és a lehető legmagasabb Euro-osztály A (A1 & A2 s1d0) besorolást kapta.

Az Euro-osztály besorolási rendszerben a szigetelőanyagokat a tűzreakció szempontjából a hét kategória egyikébe sorolják be. Az osztályokat nagybetűvel jelzik A-tól F-ig, amely a termék viselkedését mutatja a tűzfejlődés különböző állapotában (lásd az alábbi táblázatot). További információt kaphatunk a füst- és cseppképződésről, amelyek jelölése például A2 s1d0. A padlóburkolatoknál az Euro-osztályt megfelölik f’ és Bf indexszel.

 

Tűz- osztály Teszt modellezés Átívelés ideje Tűz növekedésének elősegítése
A1 Teljesen szétterjedt tűz egy helyiségben Egyszerű égő tárgyak egy helyiségben NINCS átívelés NINCS
A2 NINCS átívelés NINCS
B Kisebb tűzgyulladások behatárolt területen NINCS átívelés XS
C 10 perc után S
D 2-10 perc között M
E 2 percnél előbb L
F Nem A1 ÷ E

Vizsgálati módszerek

Az alábbi vizsgálati módszereket alkalmazzák a tűzreakciós osztályok megállapítására.

Nem éghetőségi vizsgálat (EN ISO 1182) 

Ez a teszt meghatározza mindazokat a termékeket, amelyek nem vagy egyáltalán nem járulnak hozzá a tűzhöz, végső felhasználási területüktől függetlenül. Ez a teszt vonatkozik az A1, A2, A1fl és A2fl osztályokra.

Bruttó fűtőérték meghatározása (EN ISO 1716) 

Ez a vizsgálat állapítja egy termék lehetséges maximum össz hőterhelését, teljese égés közben, végső felhasználási területétől függetlenül. Ez a teszt vonatkozik az A1, A2, A1fl és A2fl osztályokra.

Egyszerű égéstest vizsgálata (EN 13823) 

Ez a teszt értékeli egy termék potenciális hozzájárulását a tűzfejlődéshez, úgy hogy egy egyszerű égő tárgyat helyeznek el egy helyiség sarkában közel ehhez a termékhez. Ez a teszt vonatkozik az A2, B, C és D osztályokra.

Gyúlékonyság (EN ISO 11925-2) 

Ez a vizsgálat felméri egy termék gyúlékonyságát kis láng alatt. Ez a teszt vonatkozik a B, C, D, E, Bfl, Cfl, Dfl és Efl osztályokra.