Szabályozások

A tűzbiztonság minden típusú szerkezetnél az egyik alapelőírás. Ez különböző szintekre vonatkozik, egészen a szerkezeti kialakítás általános értékelésétől az egyes felhasznált termékek teljesítőképességéig. Az EEC országokban mindezen alapfeltételek az Építési Termékek Direktívában bennefoglaltatnak. A szerkezeti elemek tűzbiztonsági tulajdonságait a TŰZREAKCIÓ (termékekre) és a TŰZÁLLÓSÁG (termékekre) jellemzi.

Az Építési Termékek Direktíva (89/106/EEC) célja, hogy kialakítsa az építőanyagok harmonizált európai piacát, a kereskedelem műszaki korlátainak eltávolításával. Az épületszerkezeti anyagok és szerkezeti munkák hat alapfeltételnek kell, hogy megfeleljenek.

 1. Mechanikai szilárdság és stabilitás
 2. Biztonság tűz esetén
 3. Higiénia, egészség- és környezetvédelem
 4. Biztonságos használat
 5. Zaj elleni védelem
 6. Energiatakarékosság és hőszigetelés

A második alapfeltétel, a szerkezet tűzbiztonsági követelményével kapcsolatban az, hogy a munkát úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy tűz esetén:

 1. az épület teherbíróképessége garantálható legyen egy külön megállapított időtartamra
 2. a szerkezeten belül a tűz- és füstképződés és terjedés korlátozott mértékű
 3. a szerkezet közelében a tűzterjedés korlátozott
 4. a lakók el tudják hagyni az épületet, vagy ki tudják menteni őket
 5. a mentőcsapatok biztonsága is figyelembe lett véve

Mindezek részletezik mindazokat a minimális alapkövetelményeket a termékekre vonatkozóan, amelyeknek meg kell felelni, hogy a termék megkapja a CE jelzést. A CE jelzés kötelező ahhoz, hogy a terméket bevezethessék az Európai piacon.

A CE jelzés igazolja, hogy a termékeket az Európai vizsgálati módszereknek megfelelően tesztelték és hogy az adott termék harmonizált műszaki adatlapja tartalmazza a gyártó által jóváhagyott műszaki értékeket, beleértve a fontos tűzreakciós besorolást.

A besorolási rendszer a 2000/147/EC Bizottsági Döntésen alapszik. A tűzreakciós vizsgálat értékeli, hogy egy anyag hogyan segíti elő a tüzet, saját felbomlásával. Legfontosabb paraméterei közé tartozik az anyag gyúlékonysága, tűzterhelés aránya, lángterjedés, füstképződés aránya, cseppképződés és átívelés esetleges kialakulása.

A besorolás az új Európai tűzreakciós vizsgálatokon alapul, amelyek a következők:

 • EN ISO 1182 Nem éghetőségi vizsgálat, kiadva 2002. februárjában
 • EN ISO 1716 Bruttó fűtőérték meghatározása, kiadva 2002. februárjában
 • EN ISO 11925-2 Gyúlékonyság, kiadva 2002. februárjában
 • EN 13823 Egyszerű égésvizsgálat (SBI), kiadva 2002. februárjában

Az építőanyag teljesítményétől függően Euro-osztályokba soroljuk őket.