A környezetvédelmi terméknyilatkozat (EPD)

A bemutatott táblázatok környezeti terméknyilatkozatok (EPD), amelyek ellenőrizhető, következetes és összehasonlítható adatokat biztosítanak életciklus-értékelések alapján, és amelyek a termék releváns környezetvédelmi hatásait is tartalmazzák annak teljes életciklusára vonatkozóan. 

A környezetvédelmi terméknyilatkozatok és az életciklus-értékelések a francia NF P01-010 szabvány szerint készültek, és azokat harmadik fél hitelesítette (ECOBILAN, a Price Water House Coopers egyik részlege).

 

A környezetvédelmi terméknyilatkozat (EPD) bemutatása

ISOVER szigetelési termékek: rendkívül pozitív mérleg a környezetvédelmi hatások szempontjából

Az ISOVER szigetelési termékek rendkívül pozitív öko-mérleggel rendelkeznek. Épületekben való felhasználás esetén az általuk biztosított környezetvédelmi előnyök messze meghaladják az előállításuk, szállításuk és ártalmatlanításuk okozta negatív környezetvédelmi hatásokat, amint azt a következő oldalakon szereplő adatok egyértelműen bizonyítják.

Állításaink alátámasztására életciklus-értékeléseket végzünk a legtöbb európai gyártóüzemünkben az ISO 14040 szabvány szerint és amennyiben van ilyen, az ISO szabványokkal összhangban kidolgozott nemzeti szabványok alapján (például az NF P01-010 szabvány Franciaországban).